پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - توانمندسازی تعاونی ها و تشکل های روستای منابع طبیعی
بازدید : 763 2 تير 1398 ساعت 11:10 شماره :61122

توانمندسازی تعاونی ها و تشکل های روستای منابع طبیعی

بسمه تعالی

شرکتهای تعاونی و تشکلهای منابع طبیعی / جوامع روستای که متقاضی تاسیس تشکلهای بومی منابع طبیعی می باشند .

به استحضار می رساند جهت بهره مندی ازفرصتهای ایجاد شده در قالب ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در راستای توانمندی آنان می باشد به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محل فعالیت مراجعه نمائید.

متن بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور:

»به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقاي مشارکت جوامع محلی و توانمند سازي آنان در امر حفظ و احیاي منابع طبیعی ومحیط زیست کشور به دستگاههاي اجرایی مربوط ( سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کشور و سازمان حفاظت و محیط زیست ) اجازه داده می شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی اجراي عملیات و پروژه هاي پیش بینی شده در موافقتنامه هاي طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي ملی و استانی خود را با تشکلهاي روستایی و عشایري و تعاونیهاي تخصصی مربوط منعقد نمایند».

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :